Stress

Hvad er stress?

Fra forhistorisk tid er stress en livsvigtig reaktion der gør os i stand til at håndtere en farlig situation, f.eks kæmpe eller flygte fra farlige dyr eller andre fjender.

Nu om dage udsættes vi for mange andre stressfaktorer, og der frigives stresshormoner (adrenalin og kortisol) i kroppen, som gør, at vi kan yde noget ekstra i en presset situation. Hvis man ikke når at komme tilbage til normaltilstand, vil der med tiden frigives så mange stresshormoner, at det påvirker både psyken og kemien i kroppen på en uhensigtsmæssig måde.

Stress belaster dig fysisk og psykisk og kan opstå, hvis du gennem længere tid har stået over for uoverkommelige krav og udfordringer.

Oftest ses stress i forbindelse med et hektisk arbejdsliv, men også arbejdsløshed, mobning, et krævende studie og ikke mindst brud på parforhold kan forårsage stress. Måske oplever du hele tiden at være bagud med dit arbejde eller at dit familieliv og arbejdsliv ikke hænger tilfredsstillende sammen. Du har måske dårlig samvittighed fordi du ikke bruger nok tid på dine børn. Det kan også være, at du ikke har mulighed for at udføre dit arbejde med den kvalitet, som du selv mener du bør.

Kognitiv behandling af stress

En person, der er plaget af stress, har først og fremmest brug for, at få reduceret eller fjernet kilden eller kilderne til stress. For at helbrede og ikke mindst forebygge ny stress, har mange stor gavn af kognitiv adfærdsterapi. I terapien ser man bl.a. på hvilken adfærd, der øger eller reducerer stress. I den mest belastede periode kan man arbejde med at strukturere de dagligdags aktiviteter, der er nødvendige, og som er svære at overskue, når man er akut stresset og måske ovenikøbet også deprimeret. En vigtig del af denne strukturering er ofte også frasortering af aktiviteter for at opnå en balance mellem aktivitet og hvile, som passer til den stressede persons aktuelle energiressourcer. Der arbejdes med at finde og være opmærksom på egne grænser og få mere realistiske forventninger til sig selv, for at reducere risikoen for nye stressproblemer. En meget vigtig del af behandlingen bliver derfor at identificere eventuelle urealistiske antagelser og tankemønstre, som gør sårbar overfor stress. Det kan være tanker om at “alle andre vil kunne klare det her, det er mig, der er særligt svag”, “hvis jeg ikke kan klare det hele, vil andre opfatte mig som en taber” el. lign. Sådanne antagelser vil man arbejde med at sætte spørgsmålstegn ved og ikke mindst teste, for at den stressede person opnår indsigt i, at han eller hun ikke behøver at præstere 100% for at være god nok eller opnå anseelse i andres øjne. Der kan endvidere være brug for at få ændret på tanker om det at slappe af eller lave ingenting. Rigtigt mange opfatter sådanne “ikke-aktiviteter” som spild af tid eller føler sig ikke berettiget til at sidde og slappe af, når nu der er så meget, der skal gøres. Men uden perioder, hvor man tømmer hovedet og slapper af, får vi ikke det vigtige fald i stresshormoner og dermed den restitution af kroppen og sindet, som gør os i stand til at være resultatorienterede og produktive senere. For at forebygge ny stress har mange altså brug for at lære en ny måde at se på effektivitet og produktivitet, som også giver plads til at lade op og lave nogle af alle de ting, der giver ny energi og nyt overskud.