Parterapi

Drømmer I om at få et bedre parforhold?

Hvis du sidder og læser dette her, så er det højst sandsynligt fordi du ikke er tilfreds med dit parforhold. Måske føler du ikke, at din partner lytter og forstår dig. Måske er jeres forhold præget af destruktive skænderier eller af lukkethed og afstand?

Der kan være mange grunde til at opsøge en parterapeut, måske:

• Skændes I for meget.
• I overvejer skilsmisse.
• I er uenige om de mest basale ting.
• I er kørt fast i gensidige bebrejdelser over for hinanden.
• I har mistet den nære kontakt i en stresset dagligdag.
• I er holdt op med at tilkendegive, hvad I tænker og føler inderst inde.
• I er mere optaget af at kæmpe og overleve, end af at samarbejde og leve.
• En af jer har haft et sidespring.

Den gode nyhed er at der er hjælp at hente. Og det er muligt gennem parterapi, igen at få et godt og kærligt forhold til hinanden. Hvis I ønsker at gøre en indsats for at få jeres parforhold til at fungere bedre, kan kognitiv terapi være en rigtig god hjælp.

Du kan læse mere om den kognitive fremgangsmåde under kognitiv terapi, men her vil jeg beskrive hvordan jeg bruger metoden i parterapi.

I den første samtale fokuserer jeg på at skabe tillid og kontakt til begge parter og afklare jeres problem.
Herefter hjælper jeg jer med afklare hvad det er, I hver især ønsker ændret i jeres forhold, og hvilken indsats I hver især kan og er villige til at gøre for at forbedre forholdet.
Vi arbejder med at belyse de tanker, følelser, adfærd og kropslige sensationer som hver af jer har, hvordan de er forbundet og hvordan de påvirker jeres samspil. Endvidere kigger vi på det samspil og den disposition som I gennem tiden, af lyst, nød eller vane, har påtaget jer. I den sammenhæng kan det være hjælpsomt kortvarigt at belyse jeres familiære baggrund herunder de konflikter der har været og den betydning I har givet dem, fordi disse tidligere erfaringer kan spille uheldigt ind i forhold til jeres aktuelle konflikter, både i forhold til hinanden og til jeres eventuelle børn.

I terapien fokuserer jeg på.

• at få begge parter til at føle sig godt tilpas
• at der bliver plads til at sætte ord på problematikkerne
• at lære jer at forstå og respektere hinandens forskellige opfattelse af verden og hinandens signaler
• at se krisen som en mulighed for at genopdage jer selv og hinanden
• at give plads til at drømme om, hvad I sammen kunne udvikle og opleve i stedet for det, der har været udgangspunktet for at gå i parterapi
• at lære jer nye og bedre måder at kommunikere på
• at hjælpe jer til at blive tydelige både som partnere og som de mennesker I hver især er
• at lære jer at arbejde sammen som et team, når der er problemer
• at finde den friskhed i opfattelsen af partneren, som er blevet slidt væk igennem tiden
• at I skal finde vitalitet, ømhed og venskab
• at huske, at det er hverdage, der er flest af
• at lære, hvilke ændringer, der skal til for at gå mere konstruktive veje fremover
• at komme ind til kernen af det, som virkeligt har værdi og som binder jer sammen
Som en vigtig del af den kognitive terapi vil I som regel få hjemmeopgaver, som i skal arbejde med i tiden imellem samtalerne hos mig. Dette er en vital del af parterapien da der er stor forskel på det der foregår i det terapeutiske rum og så det der sker når I kommer tilbage til jeres almindelige travle hverdag. Og her er det vigtigt at øve sig i at benytte de værktøjer I får i terapien, i praksis. Tidspunkter for de efterfølgende samtaler vil være tilpasset i samråd med jer, så I har mulighed for både at afprøve øvelserne og erfare hvilken effekt de har, i forhold til jer begge.
Af jer kræver det således motivation, fokuseret opmærksomhed og vilje til aktiv at deltage i, at gøre en indsats for at skabe forandring af tanke- og adfærdsmønstre.
På den måde kan terapien blive indsigtsgivende og danne grundlag for erkendelse, ændring og udvikling.

Terapi kan udmønte sig forskelligt, idet jeg af og til…
• beder en af parterne, udover fortsat at gå i parterapi, at komme i individuel terapi. Dette sker, når et emne, eksempelvis en abort, sidespring, jalousi eller misbrug optræder og fylder mest for den ene part.
• stiller hver af parterne særlige hjemmeopgaver eller tiltag, som de skal tage fat på.
• finder at en af parterne skal finde gnisten der mangler.

Udfaldet af parterapi er påvirket af flere forskellige faktorer, eksempelvis: hvor tidligt (eller sent) I søger hjælp, Jeres vilje og indsats under terapien og imellem sessionerne, kombineret med Jeres vilje til samarbejde og jeres mulighed for genoplivning af gnisten.

Udfaldet af parterapi vil i de fleste tilfælde være at parterne opnår et forbedret parforhold. I andre tilfælde kan parterapi være et dialogskabende værktøj for en ”lykkelig skilsmisse”. Men udfaldet af en parterapi kan også være at parterne finder ud af, at de skal stoppe deres kamp nu og i stedet må lave en hjertelig og fornuftig aftale om, som minimum, at være loyale og respektfulde.

Ring eller skriv til mig på email hvis du har spørgsmål.

Spring ud i det ! tag chancen og begynd på forandringsprocessen allerede idag !

Det kan altid betale sig at investere i det der er allervigtigst i vores liv.