Om mig

 

Jeg hedder Karina Elver Hansen er 43 år og mor til tre små drenge på 1, 3 og 6 år.

Jeg er uddannet både i England og i København. Jeg har læst min Bachelor grad ved University of Kent i Canterbury, hvorefter jeg flyttede til København og startede på overbygningen. Jeg færdiggjorde kandidatgraden i psykologi ved Københavns Universitet og blev cand.pysch. den 19. Juni 2008.

Jeg har både under og efter mit studie, arbejdet på flere forskellige psykologfaglige arbejdspladser og med meget forskellige emner. Dette har givet mig en stor indsigt i mange forskellige problematikker og et meget bredt erfaringsgrundlag at trække på i min praksis.

Jeg har arbejdet på Frederiksberg Familie Rådgivning, hvor jeg prøvede at arbejde som psykolog med stort set alle de problematikker der kan opstå i forhold til børn, unge og familier. Jeg fik således erfaring med både par- og familieterapi, forældreevne-testning og rådgivning af forældre i forhold til udfordringer omkring opdragelse. På unge-området fik jeg arbejdet med problematikker omkring svigt, mobning, depression, angst, lavt selvværd, og anbringelse udenfor hjemmet. På børneområdet fik jeg blandt andet erfaring med testning og observation af børn, spiseforstyrrelser hos små børn, udredninger i forhold til fjernelse fra hjemmet, og supervision af personalet i børnehaver og på skoler.

Jeg arbejdede også et par år på Thora Center i København, hvor jeg fik kendskab til de specielle problematikker der knytter sig til seksuelt misbrug af børn og unge. På Thora Center arbejde jeg med rådgivning af mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb, og som finder det svært bagefter at leve et normalt liv, med de ar som misbruget har givet dem på sjælen. Rådgivningen var åben hver dag for personligt fremmøde, men en stor del af rådgivningen foregik også over telefonen.

Under mit studie har jeg arbejdet som frivillig på Grevinde Danner Stiftelsen i et år. Her fungerede jeg som vagt udenfor normal arbejdstid og mit arbejdsområde var at tage den første samtale, når kvinder kom til centret i dyb krise. Jeg varetog også rådgivning at voldsramte kvinder og deres pårørende over telefonen, ligesom jeg havde kontakt til beboerne på centret, politiet, andre centre og en del voldelige mænd.

Mens jeg boede i England arbejdede jeg på et psykiatrisk hospital i Canterbury. Her bestod arbejdet primært af kontakt til indlagte med meget alvorlige psykiatriske diagnoser, hvoraf en del var indlagt på ubestemt tid med en behandlingsdom bag sig på grund af alvorlig kriminalitet.

Jeg åbnede privat psykolog klinik i starten af 2011 og har samtidigt løbende efteruddannet mig i den kognitive metode.

Du kan læse mere om hvordan jeg arbejder på siden om Kognitiv Terapi.

Du er også altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Den absolut vigtigste faktor for et successfuldt terapeutisk forløb, er den gode kemi og den gensidige respekt og forståelse mellem klient og terapeut. Så det er meget vigtigt at være omhyggelig i sit valg af terapeut, og du må meget gerne ringe eller emaile mig alle de spørgsmål du har på hjertet.