Karina Elver

“I det øjeblik du stoler på dig selv,

vil du vide hvordan du skal leve”

Johan Wolfgang von Goethe

Jeg har specialiseret mig i Kognitiv Terapi,

som særligt er kendetegnet ved at:

  • Psykolog og klient laver i fælleskab en personlig og konkret målsætning for terapien.
  • Der er et ligeværdigt forhold mellem klient og psykolog. Du er ekspert på dine tanker og føleleser, og terapeuten er ekspert i de kognitive redskaber og har erfaring.
  • Terapien udgør en fælles “opdagelsesrejse”, hvor dine faste forestillinger om dig selv, andre, og verden udfordres og afprøves.
  • Terapien har fokus på dine nuværende symptomer og problematikker, som bl.a. afhjælpes med samtaler og adfærdseksperimenter.
  • Du lærer nye redskaber til at regulere og tackle negative følelser og situationer mere hensigtsmæssigt.
  • Hjemmeopgaver er en vigtig del af terapien og aftales i fællesskab.
  • Der er som regel effektmålinger før og efter terapien, for at sikre at behandlingen har haft den ønskede effekt.
  • Terapien er baseret på aktiv samtale, det vil sige at terapeuten er aktivt deltagende i samtalen på lige fod med dig.
  • Sammen med psykologen laver du i begyndelsen af hver session en dagseddel, som er en slags mini plan for hver enkelt session.
  • Du lærer forebyggelsesstrategier således, at du ikke ender det samme sted igen.

 

Læs meget mere om hvordan jeg arbejder og hvad der er særligt for denne terapiform på siden om Kognitiv Terapi.